Lõi lọc AquaYouth

Lõi lọc AquaYouth (Trắng)

  • A200
  • AQUAYOUTH
1,600,000
Trắng
  • Trắng
  • Đặc điểm:
  • Thiết bị lọc vòi sen AquaYouth giúp khử clo và mùi trong nước tắm một cách hiệu quả.
  • Thời gian thay lõi lọc: 12 tháng

Bình luận