Lõi lọc Brita

Lõi lọc Brita (Bạc)

  • RF-200
  • BRITA
550,000
Bạc
  • Bạc
  • Đặc điểm:
  • Phù hợp với mọi loại Thiết bị lọc tại vòi của Brita®
  • Loại bỏ 99% hàm lượng chì.
  • Thay thế 4 tháng một lần hoặc do nhu cầu sử dụng của bạn.

Bình luận